Wigilia w Polsce

święta

Święta Bożego narodzenia, w swej obecnej formie mają korzenie w wieku XVIII. To właśnie wtedy, w tych czasach, zaczęły się tworzyć zręby pod tradycję obchodzenia samych świąt bożego narodzenia, jak też wigilii. Najwięcej czerpiemy, z obrzędów, które obchodzili chłopi, czyli najniższy stan w drabinie społecznej. To właśnie po nich kładziemy siano pod stołem, zostawiamy jedno miejsce dla niespodziewanego gościa. Tak samo jak wieczerza, która składa się jedynie z potraw postnych.

Dawniej, przed Świętami Bożego narodzenia, potrzebne było generalnie oczyszczenie domu, urządzano wielkie sprzątanie, myto okno, oczyszczano izby, w jej czterech kątach stawiono również snopy zbóż. Wszystko po to, by w nowym roku, jedzenia było pod dostatkiem. W dzień wigilii, nie można było jeść mięsa, było trzeba cały czas pościć. Dawniej zwracano również uwagę na ilość osób przy stole. Dobrze gdy była to liczba parzysta, wynosiła na przykład 12, gdy nie wtedy wróżono nieszczęście, dla jednego z biesiadników. Różniła się również ilość potraw w poszczególnych domach, u chłopów było ich 12, u szlachty 9, zaś to arystokracja mogła sobie pozwolić na 12 potrwa, które symbolizują 12 apostołów.